Publicerad: 2023-10-17 16:22 | Uppdaterad: 2023-10-17 16:34

Uppgradering av ki.se den 19 oktober – webbplatsen nedstängd på kvällen

På torsdag den 19 oktober med start efter kl 19 kommer en större uppgradering att göras av ki.se. Uppgraderingen medför att webbplatsen kommer att vara nedstängd under minst 2 timmar. Nedstängningen berör ki.se, medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se.

Under tiden uppdateringen pågår kommer SAMTLIGA besökare att mötas av en "tekniskt underhåll"-sida. Alla viktiga telefonnummer och inlogg till vanliga tjänster för studenter och anställda finns på denna sida.

Uppgraderingen innebär en teknisk övergång till Drupal 10 samt multisite. Besökare kommer inte att märka någon skillnad mot tidigare.

För redaktörer innebär Drupal 10 ett nytt, luftigare redaktörsgränssnitt. Alla funktioner är desamma som tidigare, utom en, nämligen att skapa linked headings. Instruktioner för hur detta görs kommer att uppdateras i manualen.