Publicerad: 2022-09-07 12:57 | Uppdaterad: 2022-09-15 11:19

Uppdatering av ki.se den 8/9

På torsdag den 8 september med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se samt nyheter.ki.se. Besökare och redaktörer kommer INTE att kunna komma åt sajterna under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande som du som redaktör eller besökare kan märka av:

Allmänt

Jobblistor

Det går nu att filtrera fram mer specifika listor över lediga jobb - om det finns några. Först väljer man institution, sedan går det att borra sig ner på enhetsnivå/gruppnivå om det finns lediga jobb inlagda i dessa grupper i Varbi. 

En redaktör kan också göra samma filtrering på baksidan och sedan bädda ni koden på lämplig sida. 

Dragspel på sida

Nytt block för att skapa s.k. dragspel/accordions på sidor. Funktionen kan vara användbar om du behöver få in mycket information på en sida, men som inte nödvändigtvis måste synas direkt. Exempel kan vara moment på en kurs, eller långa FAQ-sidor.

Cookie consent

Vi har modifierat cookie consent-rutan så att den lägger sig ovanpå allt innehåll och en besökare måste välja inställningar. Dessa inställningar följer med mellan sajterna. 

Det går också att dra tillbaka sitt medgivande och göra nya inställningar på ett enkelt sätt. 

Promo regular

Det kommer inte längre vara möjligt att ha en promo med bara en rubrik och en länk. Nästa gång du sparar en sida som har sådana promos, måste du göra något åt dem och ha en rubrik plus något mer (bild, text etc). Anledningen till denna ändring är för att undvika att promos används istället för komponenten Meny.

Dokument

Dokument som inte är länkade någonstans kommer att rensas en gång i månaden och avpubliceras. 

Rubriker på blocken embed och promos

Du kan välja om rubriken ska synas i "Hitta på sidan" eller inte även för dessa block, precis som för övriga block på en sida.

KI-kalender och nyheter

  • Det går nu att filtrera på Komparativ medicin i kalendern och nyhetsarkivet.
  • Det har varit fel språk på engelska i nyhetsarkivet, det är rättat.
  • Från och med nu syns uppdaterad av även på driftinfos. Precis som på andra sidor går det att dölja om man har en innehållsansvarig. 

Medarbetarportalen

  • Det har under en period inte gått att söka droplisten för Verktyg, det är nu möjligt igen.

Sidtypen Recruitment of research participents

  • Title-texten har varit på fel språk på engelska sidor.
  • Sidtypen finns nu i workbench.
  • Det går att en bild som 1/2 eller 1/3 även på denna sidtyp.