Publicerad: 2021-06-01 13:45 | Uppdaterad: 2021-06-14 08:45

Uppdatering av ki.se den 3/6

På torsdag den 3 juni med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår, men redaktörer kan inte logga in och redigera.

Uppdateringen innebär följande som du som redaktör eller besökare kommer att märka av:

Designändringar

Efter den förra uppdateringen när vi införde brödsmuleväg och ny struktur för webbplatsen, så blev utrymmet till vänster på en sida väldigt tomt. Vi har därför gjort en rad designförändringar i desktop:

  • Sidans huvudspalt har flyttats så den linjerar i vänsterkant.
  • Den nya högerboxen Relaterat, linjerar i högerkant.
  • Länkar på nyheter och kalenderhändelser som heter Ingår i finns kvar, men ligger nu i en egen länkbox längst till höger på sidan.
  • Bildtexten på 1/1-bilder ligger nu under bilden i stället för till vänster om bilden.
  • Länkar för inloggade medarbetare på Medarbetarportalen är flyttade till en egen länkbox längst till höger på sidan.  

Ändringarna gäller följande sidtyper: Page, Form page, News article, Calendar event, Course, Course web page, Programme web page, Course syllabus, Programme syllabus.

Övrigt

  • Linked headings har inte synts sedan den förra uppdateringen, har gällt allt utom sida (Page). Denna bugg är åtgärdad.
  • Länkar i faktaruta blir understrukna för bättre tillgänglighet.
  • Problem med att spara sidor där man ändrat status på dokument. Redaktörer som ändrat status på ett dokument direkt på en sida - t ex från opublicerat till publicerat dokument - har fått knepiga felmeddelanden och inte kunnat spara sidan. Det är nu åtgärdat så att det finns en koppling mellan att man ändrar statusen på ett dokument och att det slår igenom på dokumentet. 
  • Språkväxling för redaktörer. Vi har försökt göra det lättare för redaktörer att snabbare kunna redigera sidor som man bytt språk på. Nu kan du byta språk, spara sidan och direkt gå till redigeringsläge igen. Förut var man tvungen att passera Content innan det gick att editera på rätt språk. 

Problem med inloggning

Några redaktörer har rapporterat att de inte kan göra något de loggat in och att de inte ser den svarta listen. Det har hjälpt att rensa cache i den egna webbläsaren eller byta webbläsare. 

Skärmdump som visar hur en sida ser ut i desktop
Skärmdump som visar hur en sida ser ut i desktopläge på Medarbetarportalen. Designen kommer på plats på kvällen den 3/6 2021.