Publicerad: 2024-02-28 14:43 | Uppdaterad: 2024-02-28 14:43

Uppdatering av ki.se den 29/2

På torsdag den 29 februari med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se och utbildning.ki.se. Under tiden uppdateringen pågår kan viss nertid förekomma och det går inte att logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.

Uppdateringen innehåller följande som du som redaktör eller besökare kan märka:

  • En rad rättningar av hur bilder visas på gruppsidor samt fått focal point att fungera även på gruppsidor. 
  • Om man har en halv bild på en landningssida så blir den något högre nu - samma höjd som om man har hel bild. 
  • Om man har markerat att ens mobilnummer ska synas externt (kan man göra själv i IDAC), så visas mobilnumret på profilsidan.
  • Rättat upp så att bilder i driftinfo syns i listor
  • Reminders ska inte skickas på sidor som konverterats till gruppsidor.
  • Om man hade en label på en promo och visade promon på en sida så syntes inte labeln riktigt
  • I vissa mobiler med något mindre skärm trycktes sidhuvudet ihop

Redaktörer:

  • Redaktörer kan från och med nu bara radera innehåll som hen själv har skapat. Avpublicera går fortfarande bra. 
  • Det går nu bra att ladda ner innehåll man filtrerat fram i Content till excel - den lilla orange knappen funkar alltså igen.