Publicerad: 2024-04-18 11:25 | Uppdaterad: 2024-04-18 11:26

Uppdatering av ki.se den 18/4 - profilsidor påverkas

På torsdag den 18/4 med start kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive nyheter.ki.se, medarbetare.ki.se och utbildning.ki.se. Under tiden uppdateringen pågår kan viss nertid förekomma och det går inte att logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.

Uppdateringen innehåller följande som du som besökare eller redaktör kan märka:

Profilsida och gruppsidor

Från och med nu kommer de ämnesord (labels) man satt på sig själv eller sin grupp att visas på profil- och gruppsidan. Vill man ändra, lägga till eller ta bort labels gör man det i KI RIMS. 

Om man lagt till HTML - det vill säga rubriker, fetad/kursiv text, nedsänkt/upphöjd text, punktlistor/nummerlistor m.m. på textfälten om sig själv i KI RIMS så kommer det att synas på fliken Om mig/About me på profilsidan. 

Profilsida, publikationer. Fler URL:er och källa hämtas till nyhetsartikel (som visas på fliken Populärvetenskap och samverkan) från KI RIMS. Källa hämtas även till Book chapters så att det framgår vilken bok kapitlet finns i. Publikationer utan titel visas inte alls. Ändrat till Published conference paper istället för bara Published paper. 

Gruppsida, visa alla medlemmars publikationer. Om det var jättemånga publikationer (hundratals) så gick sidan sönder. Det är åtgärdat.

Gruppsida: Contact for. Om man lägger till relationen "Contact for" för en person i en grupp i KI RIMS så kommer det att synas som ett kontaktkort högst upp på sidan Medlemmar och kontakt. 

Lista grupper från KI RIMS utifrån ämne via inbäddnings-kod. Vi har jobbat med datat och med stilsättningen av det och kommer till en början släppa på listningar av KI:s alla grupper via ämne på ki.se/forskning. Det görs av Kommunikationsavdelningen. På sikt kommer fler redaktörer kunna erbjudas denna möjlighet, och då på fler parametrar - t ex automatiskt lista grupper på en institution. 

Övrigt

Om du som redaktör laddar ner en lista med innehåll via Workbench till Excel så följer nu även URL:er med till excel.