Publicerad: 2022-02-16 12:49 | Uppdaterad: 2022-02-28 15:51

Uppdatering av ki.se den 17/2

På torsdag den 17 februari med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Besökare och redaktörer kommer INTE att kunna komma åt sajterna under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande som du som redaktör eller besökare kan märka av:

Ny sökmotor

Vi byter ut den gamla sökmotorn till en ny. Vi hoppas att den nya sökfunktionen ger mer relevanta och bättre svar än den gamla.  Den nya sökfunktionen kommer ligga uppe under en provperiod på omkring sex månader, för att sedan utvärderas.

Ny Workbench

När du loggar in efter att uppdateringen är klar så kommer du att mötas av en helt ny arbetsyta. Här ser du en sammanfattning av det du jobbar med för närvarande, vilka sidor och dokument som snart avpubliceras och om du fått feedback på någon sida du är redaktör för.

Du kan också komma till de andra sajterna via den nya arbetsytan.

Workbench och övergripande funktioner

Workbench for ki.se
Workbench - i detta fall visas workbench för ki.se.

Siteimprove i Drupal

När du är inloggad i Drupal och surfar till sidor, så kommer du att se en liten ruta eller tre små prickar i ena kanten av sidan. Det är ett plugin till Siteimprove som gör att du snabbt kan se om det finns trasiga länkar eller tillgänglighetsproblem på sidan.

Om detta plugin i manualen

Feedback

En ny funktion som finns på alla sidor på hela sajten. Här kan besökare lämna feedback om de tyckte att informationen på sidan var hjälpsam eller ej. Du som är redaktör ser feedbacken i den nya workbench, och i Content.

 

skärmdump på hur det ser ut för en besökare som vill lämna feedback på en sida
Här kan en besökare lämna feedback på en sida.

Profilsida - lägga till bilder

Det går nu att lägga till bilder i anslutning till alla textfält på profilsidan. Bilderna hamnar i en särskild filmapp och går inte att använda igen av andra. Bilden blir så stor som den är, den går inte att beskära, men du kan välja placering – ingen, höger eller vänsterställd. Bilden flödar runt texten (kan se olika ut beroende på skärmstorlek, hur mycket text som finns i textfältet och i vilket stycke du placerat bilden).

Rubrik på blocken Tabell, Contact card, Documents, Links

Vi har lagt till en (valbar) rubrik tillsammans med blocken tabell och kontaktkort, så att man slipper göra rubriker i ett eget textfält. Genom att bocka i en ruta kan du också välja om du vill att rubriken ska synas som linked heading eller inte. Detta gäller nu också documents och links som tidigare alltid blev länkade.

Granska din sida i mobil/tablet

Nu har du möjlighet att se hur din sida ser ut i mobil/tablet utan att behöva dra ihop fönster eller surfa på en mobil. I inloggat läge som redaktör så hittar du en liten mobil-ikon vid sidan av ditt namn i svarta listen. Där väljer du i vilket format du vill se sidan.

skärmdump för redaktörer
Granska hur din sida ser ut i mobil eller tablet. Foto: n/a

Övrigt

  • Migrate-rutan har tagits bort så att man slipper se den. Nu har det ju gått snart tre år sedan vi bytte till Drupal 8/9 och migrerade alla sidor, så det var dags!
  • Included in har tagits bort från alla sidor. Nu har det gått snart ett år sedan vi införde menysystemet, så fältet har gjort sitt.
  • Kontaktkort till personer med samma namn har inte gått att hitta förut. Nu är det löst.
  • Det blev riktigt fula sidor när man gjorde sidtypen Course. Det är löst.
  • Nyheter och kalenderposter listas nu bara en gång i content. Alla grupper som nyheten taggats med visas i listan, men det går inte längre att söka fram dem.
  • Ny URL för event. Vi har lagt till ett /kalender respektive /event i URL:en för kalenderposter för att tydliggöra och ge möjlighet att backa till KI-kalender i adressfältet.
  • Toppbild på nyhetsartikel beskars felaktigt när den låg över hela sidan. Nu beskärs inte längre bilder utan blir så höga som de var vid uppladdning. Observera att denna ändring också gäller gamla nyheter!