Publicerad: 2024-05-15 10:38 | Uppdaterad: 2024-05-15 10:38

Uppdatering av ki.se den 16/5

På torsdag den 16/5 med start kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive nyheter.ki.se, medarbetare.ki.se och utbildning.ki.se. Under tiden uppdateringen pågår kan viss nertid förekomma och det går inte att logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.

Uppdateringen innehåller följande som du som besökare eller redaktör kan märka:

Promos

 • Det går nu att ha en bild i promo droplist.
 • Tidigare har det gått att spara en sida med fel antal promos på en rad. Det är inte längre möjligt. Man får nu en varning om att det är fel antal i förhållande till den layout man valt. Till exempel om man valt en layout där det ska visas tre promos, men man har bara lagt in två. 
 • Om man byter typ på en promo så har informationen som finns i den andra promotypen legat kvar. Till exempel om man bytt från en promo regular till en promo link, så har det legat kvar en länk i promo regular som man kanske inte ens såg. Redaktören får nu en varning om att det finns innehåll kvar i den promotyp man inte har "aktiv" och man uppmanas ta bort detta innehåll innan det går att spara. 

Gruppsida

 • Fliken Medlemmar och kontakt byter namn till Medarbetare och kontakt
 • Om man lagt till kontaktpersoner i KI RIMS ("Contact for") så visas de med kontaktkort på fliken Medarbetare och kontakt.
 • Buggrättning: Om man använde nedåtpilen för att scrolla neråt på en gruppsida, så växlade flikarna.
 • Problem med gruppsidor där alla medlemmars publikationer hämtas och visas. När det är för många publikationer så kraschar hela sidan. Vi har rättat till en del av det men ska fortsätta förbättra detta. 

Sök

 • Jobbat med s.k. Rich results in search results - structured data som hjälper Google att förstå innehållet på våra sidor bättre. Vi har lagt in kod på de innehållstyper där det varit möjligt: nyheter, kalender, profilsidor, gruppsidor, kurssida (program fanns tyvärr inte), uppdragsutbildning.
 • Lagt till en ruta i google-söket som leder till övriga sökmöjligheter som finns på KI (förutom KI RIMS-sök och kurs- och programsök som är under utveckling)

Övrigt

 • Justeringar av KI RIMS sök-gränssnitt
 • Justeringar av den widget som används för att hämta och bädda in data från KI RIMS sök. Än så länge är det bara Kommunikationsavdelningen som använder denna funktion, vi kommer att utöka det så småningom.
 • Buggrättning: låsta nyheter syntes inte i listor för behöriga användare. 
 • Buggrättning: Dokument som bara fanns i en promo men i rätt block (dvs i ett dokument-block) stod fortfarande som "unused", fast det borde ha varit "used". Det ledde till att det var svårt att se vilka dokument som låg rätt i Silktide m.m.