Publicerad: 2023-03-16 08:17 | Uppdaterad: 2023-03-16 10:12

Uppdatering av ki.se den 16/3

På torsdag den 16 mars med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kan komma att vara nedstängda för besökare en kortare period under tiden uppdateringen pågår och redaktörer kan inte logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.

Uppdateringen innehåller följande:

Feedback-funktionen

I samband med releasen kommer vi att rensa all inkommen feedback.

Samtidigt uppdaterar vi funktionen så att det nu går att lämna positiv feedback när man tryckt tummen upp.

Det blir också lättare för redaktörer att hantera feedback, både på sidan den lämnats men också på den översikt som finns. Där blir det möjligt att till exempel stänga all feedback samtidigt. 

Kalender

  • Ical får återigen rätt tid när man laddar ner ett event till sin kalender.
  • Relaterade events hämtar nu minst en av samma tagg och sedan typ av event. Finns det ingen tagg hämtas samma typ av event.
  • Snyggat till och städat upp hur tider visas i KI-kalendern
  • Event som var låsta syntes ändå i KI-kalender

Övriga åtgärder

I övrigt har det mest varit små-pill i denna release:

  • Om en sida är sparad som en Draft så får redaktören en varning om det i editeringsläge. 
  • Sett till att autocomplete i sök får plats på sidan
  • Rubriker i Accordion är vänsterställda
  • Sidfoten har fått en ny design