Publicerad: 2021-12-13 14:21 | Uppdaterad: 2021-12-22 10:35

Uppdatering av ki.se den 15/12

På onsdag den 15 december med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer INTE att kunna nås av besökare eller redaktörer under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande:

Ny produkt för cache

Vi byter ut den produkt vi använder idag mot en ny på servrarna.

Cache innebär kort att en sida lagras högre upp - tänk "i skyltfönstret" - på en server så att maskinen slipper gå ned i källaren och hämta sidan varje gång någon frågar efter den.

När vi nu byter ut cacheprodukten, så kan det upplevas som något långsammare för redaktörer - detta för att maskinen till en början måste gå ned i källaren för att hämta sidor. Detta är dock övergående ju mer maskinen hämtar upp från lagret och lägger i skyltfönstret.

Promo news

Det går nu att lägga till en Promo news direkt från en sida.

Förbättringar dokument

  • Redaktörer ser nu bara Embedded videos i fliken Media. Förut såg man även Document och Images där trots att det inte gick att göra något med dessa i fliken.
  • Ändrat beteende när man redigerar ett dokument. Tidigare hamnade man i Media när man hade redigerat ett dokument (fast man som sagt inte kan göra något där). Det är nu ändrat så att man kommer tillbaka till översikten över alla dokument.
  • Svårt att hitta dokument när man skulle lägga till dem i blocket Document. Det är åtgärdat.

Förbättringar reminders

Vi har gjort några förtydliganden i de mejl som skickas ut.

  1. Det framgår nu i mejlets ämnesrad vilken sajt remindersmejlet gäller.
  2. Det är nu två olika länkar som skickas i de mejl som rör dokument: en länk som innehållsägare kommer åt som går till dokumentet, och en länk för redaktörer som går till redigeringssidan för dokumentet.

Punktlistor bredvid bilder

Tidigare syntes inte punktlistor om de fanns tillsammans med en bild som var vänsterställd. Det gör de nu. Tänk dock på att det du ser på din skärm inte nödvändigtvis måste se likadant ut på någon annans skärm. Undvik alltså att göra radbrytningar etc för att få det att se bra ut på just din skärm.