Publicerad: 2023-12-13 14:53 | Uppdaterad: 2023-12-20 17:06

Uppdatering av ki.se den 14/12

På torsdag den 14/12 med start kl 18 görs en uppdatering av ki.se inklusive utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se.

Ny profilsida från KI RIMS

Uppdateringen innebär:

  • att alla profilsidor byts ut mot nya från KI RIMS
  • ny funktion för gruppsidor som kommer från KI RIMS
  • ny roll för att redigera gruppsidor i Drupal

Under tiden uppdateringen pågår kan viss nertid förekomma och det går inte att logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.

Uppdateringen beräknas ta ca 4 timmar i sin helhet. 

Den nya adressen till profilsidan blir ki.se/personer/fornamn-efternamn respektive ki.se/en/people/firstname-lastname. Den gamla adressen pekas om, men ännu äldre adresser kommer sluta att fungera. 

Redaktörer kommer under en period inte att kunna hitta profilsidor via Linkit, det kommer i januari. 

Övrigt: Bilder och utkastade redaktörer

  • Bilder som blev suddiga och inte gick att croppa är löst
  • De problem en del redaktörer har haft med att man hamnat på startsidan eller blivit utkastad när man klickat på en länk har vi hittat en lagning för, som vi hoppas ska hjälpa.