Publicerad: 2021-11-10 13:03 | Uppdaterad: 2021-11-19 09:30

Uppdatering av ki.se den 11/11

På torsdag den 11 november med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer INTE att kunna nås av besökare eller redaktörer under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande:

Går ej att spara vissa engelska sidor

Om du klonar en sida från engelska till svenska eller svenska till svenska så kan du inte välja rätt brödsmuleväg och därmed inte spara sidan. Detta gäller även opublicerade engelska sidor och helt nya sidor som du skapar på engelska.

Detta fel ska nu vara avhjälpt.

Kontaktkort avpubliceras när person slutar

Från och med nu så kommer kontaktkort som finns på sidor att automatiskt försvinna i sin helhet så att det inte finns inaktuella kontaktkort kvar. Redaktörer kommer fortfarande att kunna se inaktuella kontaktkort i redigeringsläge. Däremot kommer du inte att kunna spara sidan så länge det inaktuella kontaktkortet finns kvar i editeringsläge (precis som idag).

Fler åtgärder

  • Det har inte gått att skapa nyheter, events och driftinfo direkt från Workbench
  • 404-sida när du loggar in på Medarbetarportalen från vissa ställen. Om man använde inloggningsfunktionen längst ner på sidor med innehåll som riktar sig till vissa delar av organisationen så kom man till en 404-sida. Det är åtgärdat. 
  • Lättare att få överblick över vilket program en programwebbsida tillhör i Content. Programmet följer också automatiskt med i url:en.
  • Tillgänglighet - en rad olika fel har åtgärdats. Till exempel måste man nu ange en sammanfattning av vad en tabell innehåller, länkar i sidfoten är understrukna m.m.