Publicerad: 2022-03-09 09:51 | Uppdaterad: 2022-03-15 16:32

Uppdatering av ki.se den 10/3

På torsdag den 10 mars med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Besökare och redaktörer kommer INTE att kunna komma åt sajterna under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande som du som redaktör eller besökare kan märka av:

Autospara

En ny funktion där Drupal automatiskt sparar en draft av den sida du jobbar med var 60:e sekund. Skulle du råka stänga ner sidan utan att ha sparat den på riktigt, så får du en fråga om att återställa till senaste sparade utkastet nästa gång du öppnar sidan. 

Observera att detta bara fungerar på befintliga sidor. När du skapar en helt ny sida, måste du först spara den innan Drupal kan autospara (så att det finns något att spara på så att säga).

Workbench

  • Listorna som visar innehåll som snart avpubliceras, har varit lite missvisande då de gått till själva remindern, alltså påminnelsen som skickas ut. Vi har nu byggt om dessa listor något så att de ska visa kommande avpubliceringar. 
  • Länkarna i droplistorna för att skapa innehåll på den engelska ki.se gick fel, de går nu rätt. 

Profilsida

Vi har lagt till ett "content lock" på profilsida som förhoppningsvis ska lösa de problem som funnits med att medarbetare ibland inte kunna redigera sin profilsida. 

Nyheter och kalender

  • Om du lägger till en profile reference på en kalenderhändelse, så kommer den att visas på personens profilsida
  • Det är nu möjligt att filtrera på grupp och år i nyhetsarkivet och kalendern.
  • Efter förra uppdateringen så gick det inte att göra en bild i fältet Image på nyhetsartikeln som en halv eller tredjedels bild. Det är återställt. 
  • När man skapade en promo på nyheter.ki.se så var engelska default som språkval, nu är det svenska

Övrigt

  • Det går nu åter att se revisions på sidor på ki.se.
  • Kontaktkort: Det går nu bra att hitta personer med accenter i sitt namn när man skapar ett kontaktkort.
  • Det har varit för mycket luft mellan en bild och nästa stycke på sida, åtgärdat. 
  • När man uppdaterar en sida, så får man nu en uppmaning om att man också ska uppdatera den andra språkversionen av sidan.