Publicerad: 2023-02-01 08:53 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:06

Uppdatering av ki.se 2/2

På torsdag den 2 februari med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kan komma att vara nedstängda för besökare en kortare period under tiden uppdateringen pågår och redaktörer kan inte logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.

Uppdateringen innehåller följande:

Åtgärder för att höja hastigheten för redaktörer (och i viss mån besökare)

Autosave tas bort. På grund av att den modulen krockar med hanteringen av promos och dokument, så har vi valt att stänga av autosave. Det betyder att du som redaktör behöver tänka på att spara din sida regelbundet om du arbetar med många ändringar. Med denna åtgärd bör problemen redaktörer har haft med att skapa promos och lägga till dokument upphöra. 

Promos som inte är länkade avpubliceras. Det finns idag ca 16 000 promos i systemet som inte är länkade till någon sida, det vill säga som inte används. Dessa promos kommer att avpubliceras i och med denna uppdatering. Om sex månader raderas alla avpublicerade promos. Vill du behålla en promo, se till att den publiceras, och länkas till något.

Revisions äldre än 24 månader raderas. Denna åtgärd har lett till att hundratusentals, kanske miljontals, rader i databasen försvinner och bör därmed påverka hastigheten för dig som redaktör positivt.

Sidor är ihopfällda när de öppnas för redigering. När du som redaktör öppnar en befintlig sida för redigering kommer den att vara ihopfälld ("collapsed"). Du ser varje block på en rad, vilket block det är och lite grann om vad det innehåller. Kontaktkort innehåller nu också information om vem kontaktkortet gäller. 

skärmdump på sida
Så här ser det ut när du öppnar en sida för redigering. Du ser blocken ihopfällda från början.

Övriga uppdateringar

Filtrering i nyhetsarkiv och KI-kalendern. Vi har stuvat om i filtreringen, tagit bort vissa fält och slagit ihop andra. 

Event som har "Online" som plats. Om du angett en länk i fältet Location, så omvandlas det som står i fältet till en länk med titeln "Anslut till eventet".

Hitta på sidan vänsterspalt: Pilen följer med när man scrollar.

Länka till en Linked heading. Det går nu att göra igen i och med ändringen i vänsterspaltens meny. Använd denna funktion med stor försiktighet och bara utanför systemet.