Publicerad: 2022-05-18 13:38 | Uppdaterad: 2022-05-24 13:12

Uppdatering av ki.se 19/5

På torsdag den 19 maj med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt drupalkurs.ki.se. Besökare och redaktörer kommer inte att kunna komma åt sajterna under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande som du som redaktör eller besökare kan märka av:

Allmänt

  • Problem att redigera sidor som innehåller custom contact cards är löst.
  • När man söker efter en person för att länka till dennes profilsida i brödtext, så ser man nu även personens ki-id i förslagslistan. Kan vara praktiskt om det finns flera personer med samma namn. 
  • Formulär syns nu som en egen innehållstyp i Content (tidigare har det varit en något krångligare väg för att hitta dem)
  • Promo RSS har inte fungerat fullt ut på landningssida. Det gör den nu.
  • Promo link har inte fungerat fullt ut på Front page (startsida för Utbildning, Nyheter och Medarbetarportalen). Det gör den nu.

Medarbetarportalen

  • Om en redaktör avpublicerar en sida som det finns lokala tillägg på, så kommer det automatiskt att skickas ett mejl till redaktörerna för dessa tillägg. Tidigare skickades det bara om den som avpublicerade sidan skrivit något i meddelanderutan "Log message".
  • Redaktör och ev. innehållsansvarig för ett lokalt tillägg syns nu tillsammans med tillägget.
  • Det har stått "Inloggade medarbetare" på två ställen när det finns lokala tillägg på en sida. Nu är det rätt igen och står bara på ett ställe. 

Nyheter och kalender

  • Taggar på nyheter och kalenderhändelser blir klickbara. Du kommer till en förfiltrerad sökning i nyhetsarkivet/KI-kalendern när du klickar på en tagg.
  • Relaterade nyheter. Längst ner på en nyhet så syns nyheter taggade på samma sätt. Vi har ändrat något i hur många nyheter som visas här för att det ska bli jämnare fördelat och lika stora poster. Nu kommer 2, 3, 4 eller 8 poster att visas, beroende på hur de är taggade (alltså beroende på hur många som finns att visa).