Publicerad: 2020-10-14 13:27 | Uppdaterad: 2020-10-14 13:29

UBW stängt torsdagen den 22 oktober kl. 17:00 till onsdagen den 28 oktober kl. 08:00

UBW kommer att uppgraderas till version 7.5 och detta innebär att systemet behöver stängas ner under några dagar.
Det kommer inte gå att göra någonting i UBW under tiden UBW är stängt för uppgradering. Det gäller såväl ekonomisystem som e-handel och Anknutna. T.ex. kommer inga fakturor eller beställningar kunna hanteras i systemet, hantera eller registrera anknytningar. Det går inte heller att ta ut någon information ur systemet.

Under perioden 22 - 28 oktober kommer KI:s ekonomisystem UBW stängas ner för uppgradering. Systemet stängs ner helt och vi kommer inte att kunna göra någonting alls i UBW under tiden. Detta gäller bl.a. fakturahantering, inbetalning till Etikprövningsmyndigheten, beställningar och e-handel, saldouttag på projekten, inloggning i forskarwebben samt anknytning av personer till KI.

Du som är godkännare i systemet behöver hantera och godkänna fakturor & rekvisitioner i god tid innan stängning, dock senast kl 17.00 onsdagen den 21 oktober. 

Har du fått ett meddelande om att din KI-anknytning upphör eller om ny anknytning till KI DS är på gång, var vänlig att kontakta Malin Wirf snarast på e-post malin.wirf@ki.se 

Utebliven återkoppling leder till att ditt KI-konto upphör att fungera och detta kommer ej att kunna åtgärdas mellan 22 - 28 oktober. 

Har du några frågor eller funderingar är välkommen att kontakta Åsa Misic på e-post: asa.misic@ki.se, eller Siw Svensson, ekonom KI DS på e-post: siw.svensson@ki.se eller telefon 076-941 66 93.