Skip to main content
Publicerad: 2019-09-12 10:02 | Uppdaterad: 2019-12-06 11:25

Trafikomläggning p.g.a. fjärrvärmearbete på Campus Flemingsberg

Med anledning av fjärrvärmearbete på Alfred Nobels allé, med start 11 september, blir det trafikomläggningar i området. Alfred Nobels allé stängs av för genomfart mellan Anatomivägen och infarten till Rättspsykiatriska kliniken.

I dagsläget ska det gå att parkera på KI:s personalparkering, men det kan ev. förändras under arbetets gång.

Anatomivägen är öppen som vanligt och infart från Alfred Nobels allé är fortsatt möjligt. Omledning av trafik via alternativ väg finns med röda pilar. Trafiken leds om via Huddingevägen. Se bifogade dokument och kartbilder.

Busslinjer 726 och 711 leds om under tiden för avstängningen och busshållplatserna Rättspsykiatriska och Tullinge Gymnasium är indragna. Se bifogade frafikmeddelanden från Keolis.

Arbetet förväntas pågå till slutet av november 2019 och utförs av Huddinge kommun.

Kontakt kan tas med Joakim Wreile, projektledare på Huddinge kommun, på telefon 010-476 62 67 vid frågor eller om behov av tydligare skyltning behövs.

Documents