Publicerad: 2023-11-20 13:49 | Uppdaterad: 2024-01-26 13:19

Servicefönster Datacenternätverk 2024-02-06 19:00-22:00

För våra Co-location kunder kan det innebära ett 20 minuter långt avbrott någon gång mellan 19-22. Virtuella servrar påverkas ej.