Publicerad: 2023-05-16 09:21 | Uppdaterad: 2023-05-16 10:50

Ökad kapacitet i apparat- och frysnicherna i Biomedicum

Kylventilationen i apparat- och frysnischerna i Biomedicum ska förbättras genom vi byter ut en kylare i varje nisch mot en med högre kapacitet. Projektet leds av Akademiska Hus.

Schema

Arbetet inleds med kvarter A4 och tar en vecka per kvarter enligt nedan:

  • A4: 15 maj
  • B4: 22 maj
  • C4: 29 maj
  • D4: 5 juni
  • A5: 12 juni
  • o.s.v. upp till D9. 

Kvarteren på plan 4 och 5 planeras vara klara före juli.

Övrigt

Nischerna måste delvis tömmas. - 80º frysar som behöver flyttas kommer att kopplas till fryslarmsystemet och nödströmsuttag på andra ställen i byggnaden. 

Några av - 20º frysar och kylskåp, samt andra föremål behöver dessutom flyttas till ledigt arbetsutrymme för att ventilationsteknikerna ska kunna utföra arbetet. Företaget Movator/REXAB ska flytta frysar och annan tung utrustning.

Ytterligare information och detaljer kommer att lämnas från Facilities Management till varje kvartal enligt ovan arbetsschema. 

Kontakt

Kontaktpersoner på FM:  Katrin Pütsep and Boje Persson