Publicerad: 2023-12-06 12:19 | Uppdaterad: 2023-12-06 12:19

Nödkontakt (ICE), fel e-post påminnelse har skickats

Ett år efter att registrering av nödkontakt (ICE) gjordes ska en e-post påminnelse skicks ut med uppmaning om att uppdatera kontakten/kontakterna om nödvändigt. Fel e-post meddelande har nu skickats ut och systemleverantören arbetar med att korrigera detta. Det e-post meddelande som nu skickats ut är fel och kan bortses ifrån.

Kontakt

Martin Sjölund HR-Specialist