Publicerad: 2023-09-08 10:26 | Uppdaterad: 2023-09-12 12:55

LÖST: Underhåll av bibliometrisystemet tisdag 12 september

På grund av planerat systemunderhåll kommer bibliometrisystemet vara otillgängligt från kl. 09.00 till 16.00 på tisdag den 12 september. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.

Universitetsbiblioteket

08-524 840 00