Publicerad: 2023-05-24 09:44 | Uppdaterad: 2023-05-24 10:06

Inloggningsproblem för vissa Adobe-användare

I mars genomförde Adobe uppdateringar som gjorde att du som slutanvändare behövde logga in på nytt i Adobes tjänster, som Creative Cloud och Acrobat. Vid inloggning måste rätt profil väljas för åtkomst till ditt konto och vissa användare får nu meddelande om att tjänster upphört.

Skärmdump
Login Adobe

Alla AdobeID hos KI har KI-mejlen som användarnamn, men lösenordet har du som användare fått bestämma själv.

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du återställa det genom att följa den här guiden från Adobe.

Val av profil hos Adobe

När du loggar in ombeds du att välja profil, och måste då välja den som kallas "GU- Karolinska Institutet".

Om du nu möts av ett meddelande om upphörda tjänster ("Expired") har du valt fel profil vid inloggning, och behöver logga ut och in på nytt.