Publicerad: 2020-11-13 07:46 | Uppdaterad: 2020-11-13 07:48

Försening av inkommande fakturor

Opus Capita och deras partner i Polen kommer inte kunna leverera våra fakturor i tid pga Covid-19.

Här är info från Opus Capita (de som levererar leverantörsfakturor till KI)

"Kära kund,
Vi kan ha förseningar i produktionen på grund av höga volymer in i kombination med COVID-19.
Produktionen i Polen är hårt drabbade av restriktioner. Man arbetar med alla tillgängliga resurser för att minska eventuella störningar, men fortsatta förseningar är nog dessvärre att vänta.