Publicerad: 2022-09-22 16:28 | Uppdaterad: 2022-11-08 11:24

Energibesparande åtgärder inom Karolinska Institutet

Enligt Regeringsbeslut per den 8/9 2022 ska Statliga myndigheter införa lämpliga energibesparingsåtgärder, med anledning av rådande elpriser och begränsad tillgång på el kommande vinter.

Vidare ska myndigheten redovisa mängden el som köpts under mätperioden samt redovisa vilka energibesparande åtgärder som vidtagits, till Energimyndigheten. Redovisningen startar i oktober 2022 och fortgår fram t.o.m. april 2023.

Karolinska Institutet ser nu över hur vi på olika sätt kan genomföra energibesparande åtgärder. Vi kommer som en första insats se över belysning som vi kan släcka som inte är nödvändig, samt där det är möjligt sänka inomhustemperaturen med 1 grad.

Viktigt är att vi alla hjälper till med att spara energi och tänker på vårt beteende. Att använda eventuella kupévärmare, värmeelement eller värmefiltar på kontoren undanbedes, då det är något som motverkar effekten av att vi sänker temperaturen, eftersom de drar mycket el. Vi föreslår att man står upp och jobbar samt tar på sig en tjockare tröja i stället.

Vi kan alla bidra med att minska el-användandet på olika vis och nedan följer några enkla tips som är viktiga att följa.

  • Släck alltid belysningen när ingen är i rummet.
  • Stäng av datorer, skärmar och kopiatorer mm efter arbetstid.
  • Håll inte fönster öppna utan vädra bara kort vid behov. 
  • Se till att köpa utrustning med bästa energiklass.

Mvh
Fastighetsavdelningen