Publicerad: 2023-11-27 10:31 | Uppdaterad: 2023-11-27 16:34

Den 13/12 kl. 00:00-04:00 utförs servicearbeten i Telia Touchpoint Plus.

Detta arbete kan komma att innebära kortare störning för inkommande och utgående samtal. Samtal till och från enskilda mobila användare påverkas inte.