Publicerad: 2023-11-27 13:56 | Uppdaterad: 2023-11-30 16:18

Byte av sensorer i salar och gemensamma lokaler på Campus Solna

Den 27 november 2023 påbörjas ett utbyte av sensorer i alla KI:s byggnader på Campus Solna. Syftet är att få mer kunskap om hur våra lokaler används och bidra till att skapa bättre inomhusmiljö.

Med start v.47 kommer sensorer att bytas ut på Karolinska Institutet

I våra byggnader finns det sensorer som samlar in uppgifter om lokalers användning och inomhusklimat. Genom sensorerna får vi mer kunskap om hur våra lokaler används och bidra till att skapa bättre anpassade ytor för alla som nyttjar lokalerna. Målet är att skapa förutsättningar för ett mer hållbart nyttjande av lokalerna och förbättra inomhusmiljön. En del av dessa sensorer behövs bytas ut mot en modernare variant.

Vad mäter sensorerna?

Sensorerna detekterar rörelse genom passiv IR-teknologi samt mäta koldioxidnivå, rumstemperatur och luftfuktighet. De sensorer som detekterar rörelse fungerar på ungefär samma sätt som när ljuset på toaletterna tänds och släcks. Insamlade data kommer att användas för att analysera nyttjandegraden i lokalerna.

Var sker byte av sensorer? 

Sensorer planeras att bytas ut i alla hörsalar, lärosalar, datorsalar, grupprum och konferensrum samt andra bokningsbara lokaler. Det kommer även att bytas sensorer i gemensamma ytor så som matsalar och toaletter.

Det kommer inte att monteras sensorer i kontorsrum. Insamlade data kan således inte knytas till enskilda individer.   

Tidplan 

Nedmontering och installation av sensorer beräknas att påbörjas under v.47. 

Kontaktperson:
Akademiska Hus, Musa Belek, 072-7187341

Kontakt

Sandra Bjurström Fastighetsförvaltare