Publicerad: 2024-03-07 14:50 | Uppdaterad: 2024-03-07 14:50

2024-03-31 Den sekundära DNS:en 130.237.99.10 kommer avvecklas

Primär DNS är 130.237.100.10 som är ett fysiskt kluster, ny sekundär kommer publiceras framgent.
Vid frågor, skapa ett ärende i portalen.