Publicerad: 2024-02-16 10:44 | Uppdaterad: 2024-03-05 12:59

12/3 10:00 Ompekning av IP-adress för DNS-namnet ntp.ki.se

Den 27/2 kommer ITA att peka om DNS:en ntp.ki.se från 130.237.99.10 till 130.237.100.10.

Den tidigare IP-adressen för ntp.ki.se kommer alltså att ersättas.

De tekniker som använt DNS-namn kommer eventuellt att behöva se över utgående regler för NTP i lokala brandväggar. Om direkt IP har använts behöver denna ändras till 130.237.100.10 (eller övergå till att använda ntp.ki.se om möjligt).

Den gamla NTP-tjänsten på 103.237.99.10 kommer vara aktiv till 7/3.