Publicerad: 2014-11-26 10:55 | Uppdaterad: 2017-10-13 10:47

Dorota Religa har blivit utnämnd till docent i geriatrik

Docenturnämnden har den 26 november 2014 utnämnt Dorota Religa vid sektionen för neurogeriatrik till docent i geriatrik.