Publicerad: 2010-02-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Donation till Karolinska Institutets genusforskning

[Pressmeddelande 2010-02-17] På vilket sätt påverkar könsskillnader hur man drabbas av en sjukdom? Ska behandlingen vara likadan för män som för kvinnor? Allas rätt till bästa vård oavsett kön är visionen för donationen på tio miljoner kronor från Paul Lederhausen - entreprenören som bland annat etablerade McDonald's i Sverige. Tack vare donationen inrättas vid Karolinska Institutet Erica Lederhausens professur i genusmedicinsk forskning, en av de första professurerna i världen inom genusmedicin.

Paul Lederhausen Foto: Tobias Arnerlöv
Paul Lederhausen Foto: Tobias Arnerlöv

Genusmedicinsk forskning har visat att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, som har avgörande betydelse för hur den medicinska vården och behandlingen ska utformas. Även om insikten om medicinska skillnader mellan könen har ökat, drabbas fortfarande både kvinnor och män av bristen på genusmedicinsk kunskap inom vård och forskning. Exempelvis är alla studier kring benskörhet gjorda på kvinnor varför det saknas riktlinjer för behandling av män.

- Allas rätt till bästa möjliga sjukvård och medicinska behandling är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. För mig känns det spännande att få vara med och stödja framväxten av ett så nytt område som genusmedicin, med potential att generera upptäcker av stor betydelse för att kvinnor och män skall få bästa vård och behandling, säger Paul Lederhausen.

Erica Lederhausens professur i genusmedicinsk forskning får sin hemvist vid Karolinska Institutets centrum för genusmedicin, som då det inrättades år 2001 var det första genusmedicinska centret i världen. Tack vare den generösa donationen från Paul Lederhausen erbjuds nu centret, under ledning av professurens innehavare Karin Schenck-Gustafsson, möjligheter till en kraftsamling. Professuren kommer att inriktas mot forskning kring könsrelaterade skillnader inom de stora folksjukdomarna, som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och psykiatriska tillstånd, vad gäller bland annat uppkomst, symtom, behandling och prognos.

- Karolinska Institutet firar i år sitt 200-årsjubileum som medicinskt universitet, vilket ger oss anledning att med stolthet se tillbaka, men i ännu högre grad att se framåt. Med en av världens första professurer i genusmedicin har vi tagit ett viktigt steg för att realisera våra framtidsvisioner, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor.

Paul Lederhausen är entreprenören bakom McDonald´s i Sverige. Familjen Lederhausens dotter, Erica, drabbades av cystisk fibros och dog 1976 bara 16 år gammal. Paul Lederhausen har såväl privat som via McDonald´s under många år på ett betydande sätt stött forskning och omvårdnad av svårt sjuka barn. Genom Ronald McDonald Barnfond bistås familjer med svårt sjuka barn bland annat genom byggandet av Ronald McDonald Hus. Husen ger möjlighet för familjer att bo i en hemlik och trygg miljö nära sina sjuka barn då de behandlas på sjukhus. Hittills finns fyra hus - i Huddinge, Göteborg, Lund och Linköping - och insamling pågår till det femte huset som kommer att ligga i Uppsala. Ronald McDonald Barnfond har sedan starten 1990 delat ut över 100 miljoner kronor och mer än 50 000 familjemedlemmar har kunnat bo på husen.

För mer information, kontakta: