Publicerad: 2017-03-06 15:11 | Uppdaterad: 2017-03-10 10:59

Doktorandanslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen till Lisa Holmlund

Lisa Holmlund, doktorand vid sektionen för arbetsterapi, har tilldelats 800 000 kronor i doktorandanslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen för sitt projekt “Return to work: Exploring paths to work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention”.

Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om återgång till arbete för personer med ryggmärgsskada. Detta för att utveckla och utvärdera design och genomförbarhet av en intervention för återgång till arbete efter ryggmärgsskada som fungerar som ett komplement till det nuvarande systemet.

Anslaget innebär, tillsammans med övriga anslag från bland annat Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV), finansiering av doktorandprojektet i sin helhet.

– Jag är förstås både glad och tacksam över att Norrbacka-Eugeniastiftelsen har valt att stödja det här projektet som vi anser har betydelse för delaktighet i samhället för en grupp personer med fysiska funktionsnedsättningar som ofta drabbas av sin skada i yrkesverksam ålder, säger Lisa Holmlund.

Läs mer om beviljade anslag 2016 här.