Publicerad: 2018-07-20 14:15 | Uppdaterad: 2019-07-22 13:55

Dogmskifte inom receptorfarmakologi - djupare förståelse av Frizzleds som farmakologiska mål

Gunnar Schulte and Shane Wright from FyFa

Receptorfarmakologer undersöker huruvida kroppens egna budbärararsubstanser och tillförda läkemedel påverkar cellulära receptorer för att förmedla och påverka kroppsfunktioner.

G-proteinkopplade receptorer (GPCR) representerar den största familjen av cellytsreceptorer hos människor. Dessa är för närvarande målet för mer än en tredjedel av alla läkemedel på marknaden och är av stor betydelse för utvecklingen och förbättringen av olika typer av cancerbehandlingar.

Frizzleds (FZD) - de cellytsreceptorer som Schulte-laboratoriet fokuserar på – är oumbärliga för fosterutveckling och vävnadsintegritet och tillhör en undergrupp av GPCR som blivit föremål för en del kontroverser de senaste decennierna bl a. på grund av bristen på verktyg som är tillgängliga för att bedöma deras förmåga att fungera som typiska GPCR.

I en översiktsartikel som publiceras i Trends in Pharmacological Sciences, ger Gunnar Schulte och Shane Wright, från Institutionen för Fysiologi & Farmakologi vid Karolinska Institutet, en uppdatering om FZDs status som GPCR, och diskuterar nya rön från det egna forskarteamet och andra, som otvivelaktigt visar receptorernas GPCR "karaktären".

Användningen av beprövade metoder och begrepp som hjälpt till att förstå klassiska GPCRs, såsom receptorerna för adrenalin, histamin, dopamin eller serotonin, är och kommer fortsatt att vara till hjälp för att förstå FZD:s funktion och dess ”druggability”.

– Från en farmakologiskt och strukturellt perspektiv kan förståelsen för hur dessa molekylära maskiner fungerar på en detaljerad molekylär nivå påverka framtida insatser inom läkemedelsutvecklingen, säger Gunnar Schulte.

Det är författarnas hopp att deras studie kan leda till ett nytt tankesätt som skulle gynna utvecklingen av mer selektiva och effektiva läkemedel som påverkar WNT/Frizzled systemet och som skulle ha stor potential som framtida cancerbehandling av bl a bröst-, pankreas-, ändtarm-, hud- eller lungcancer.

Dokument

Kontakt

Gunnar Schulte Professor