Publicerad: 2019-10-17 14:31 | Uppdaterad: 2019-10-18 15:28

Docent och överläkare Jacob Hollenberg tilldelas Prins Daniels anslag till livräddande forskning om hjärtstopp

Prins Daniels anslag till Jacob Hollenberg 2019
Kristina Sparreljung, generalsekreterare i Hjärt och Lungfonden, Jacob Hollenberg, Docent, överläkare, Prins Daniel, foto: Hjärt och Lungfonden

Drönare med hjärtstartare, artificiell intelligens och nedkylning av hjärnan – det är några av de metoder Jacob Hollenberg utvärderar för att hjälpa de uppemot 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. I dag tar han emot Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare, och tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden till sin forskning.

– Jag är oerhört stolt och tacksam över det här fina anslaget! Det ger mig och min forskargrupp möjlighet att utveckla och studera nya behandlingsmetoder med målet att öka överlevnaden vid hjärtstopp. Anslaget bekräftar också att vi är på rätt väg i vår forskning, säger Jacob Hollenberg, docent och överläkare i kardiologi samt chef för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna.

Sedan millennieskiftet har andelen som överlever plötsligt hjärtstopp nära nog fördubblats. Den positiva utvecklingen kan bland annat tillskrivas forskningsframsteg som mer användarvänliga och tillgängliga hjärtstartare och forskningsbaserad kunskap i form av förbättrad vård och frivilliga insatser med hjärt-lungräddning.

Jacob Hollenberg har genomfört ett antal forskningsstudier med syfte att öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp, och Prins Daniels anslag gör att han kan fortsätta sitt arbete. Bland annat ska Hollenberg och hans forskarteam utvärdera om drönare utrustade med hjärtstartare kan korta tiden till defibrillering, om nedkylning av hjärtstoppspatienters hjärnor kan förbättra överlevnaden, om förenklad hjärt-lungräddning med bara bröstkompressioner är lika bra som traditionell hjärtlungräddning samt om artificiell intelligens kan öka igenkännandet av hjärtstopp på larmcentralen.

– Plötsligt hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker, men det är också ett område där forskningen har nått stora framsteg. Jacob Hollenberg har under flera år gjort livsviktiga insatser i kampen mot hjärtstopp, och tack vare Prins Daniels anslag kan han nu bidra till att ännu fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Syftet med Prins Daniels forskningsanslag är att underlätta för yngre forskare att nå avgörande forskningsgenombrott. Anslaget på sex miljoner kronor fördelas över tre år och delas ut till forskare upp till fyrtioårsåldern.