Publicerad: 2009-09-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

DNA-förändringar kopplade till diabetes

[PRESSMEDDELANDE 2009-09-02] Gener som reglerar cellens energiförbrukning är förändrade och uttrycks på annat sätt hos typ 2-diabetiker än hos friska, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Så kallade epigenetiska förändringar kan vara ett viktigt moment i sjukdomens utveckling, tror forskarna som publicerar resultaten i Cell Metabolism.

Juleen ZierathFoto: Johan Bergmark

Typ 2-diabetes kännetecknas av att muskler och organ har en nedsatt känslighet för insulin och en minskad förmåga att förbruka energi i form av glukos. Både gener och miljöfaktorer som träning och diet spelar roll för uppkomsten av typ 2-dabetes, men genom vilka mekanismer detta sker är inte helt klarlagt.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu visat att gener i muskelceller från diabetiker är kemiskt modifierade genom så kallad DNA-metylering. I muskelceller från patienter med tidig diabetes var en gen kallad PGC-1alpha modifierad och hade minskat uttryck. PGC-1alpha styr andra gener som reglerar cellens förbrukning av glukos.

Forskarna visar också att DNA-metyleringen snabbt uppstår när celler från friska personer utsätts för vissa faktorer som förknippas med diabetes, så som ökade nivåer av fria fettsyror och cytokiner. DNA-metylering är en form av epigenetisk reglering - kemiska modifieringar som tillförs generna utifrån och förändrar deras aktivitet utan att de underliggande DNA-sekvenserna påverkas.

- Kanske kan den här typen av epigenetiska förändringar vara länken som förklarar hur miljöfaktorer får långsiktig inverkan på utvecklingen av typ 2-diabetes. Det återstår att se om DNA-metyleringen av den här genen kan påverkas exempelvis av faktorer i vår kost, säger Juleen Zierath som har lett studien.

Publikation

Romain Barrès, Megan E. Osler, Jie Yan, Anna Rune, Tomas Fritz, Kenneth Caidahl, Anna Krook och Juleen R. Zierath

Non-CpG Methylation of the PGC-1± Promoter through DNMT3B Controls Mitochondrial Density

Cell Metabolism, 2 september 2009

För mer information, kontakta: