Publicerad: 2014-10-14 10:39 | Uppdaterad: 2014-10-14 14:14

DN debatt: ”Socialstyrelsens felaktiga nappråd försvårar amning”

Idag (14 okt), publicerar DN en debattartikel av bland annat representanter från Svenska barnläkarföreningen, Anna-Karin Edstedt Bonamy och Jonas Ludvigsson (professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik), där de argumenterar mot Socialstyrelsens nya rekommendationer om tidig nappanvändning. Debattartikelns författare menar att dessa nya råd för nappanvändning saknar vetenskapligt stöd. Svenska barnläkarföreningen och Barnmorskeförbundet brukar vara remissinstanser i viktiga frågor som rör dessa patientgrupper, men inte denna gång. Debattartikelns slutsats är ett krav att myndigheterna ändrar formuleringen, till exempel till ”Napp ska inte ges till nyfödda barn men kan introduceras när amningen är etablerad” och snarast kommer ut med en uppdaterad version av råden.