Publicerad: 2013-05-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Djupdykning i senaste Medicinsk Vetenskap: Barnen utsatta när vardagskemikalier ökar

[NYHET 2013-05-13] Kemikalieproduktionen i världen har mångdubblats de senaste 50 åren men kunskapen om deras effekter på vår hälsa har inte hängt med i samma takt. Läs om forskarnas utmaningar när de ska studera långsamma effekter av hormonstörande ämnen i Medicinsk Vetenskaps djupdykning om kemikaliers roll för barns och ungas hälsa.

Det nya numret bjuder också på bland annat på en artikel om den senaste forskningen om luktsinnets roll för vår hälsa, nya fakta om hur fettcellernas kvalitet påverkar deras farlighet och en intervju med professorn som vet allt om hur vi ska undvika utmattningssyndrom.

Dessutom: forskarna som lurar hjärnan, betydelsen av bröstens täthet och tuberkulosforskningen genom tiderna.