Publicerad: 2021-03-09 13:32 | Uppdaterad: 2021-03-16 10:46

Distansundervisningen förlängs vårterminen ut

Person holding a tea mug while using a laptop.
Distansundervisningen vid Karolinska Institutet förlängs till den 6 juni 2021, med undantag för vissa praktiska moment och examinationer. Foto: Pexels

Den 9 mars fattade rektor beslut om att distansundervisningen vid Karolinska Institutet förlängs till den 6 juni 2021. Undantagen är praktiska moment och examinationer som inte går att genomföra på distans med bibehållen kvalitet.

Beslutet fattas nästan precis ett år efter att pandemin deklarerades av WHO (11 mars 2020). Därefter gick i stort sett all undervisning vid KI över att till att ske på distans – en av alla de åtgärder, restriktioner och rekommendationer som skulle följa för att hindra smittspridningen av covid-19. Undantagen har bland annat varit praktiska moment, färdighetsträning och liknande inslag i utbildningen som inte går att utföra på distans.

Alla har på olika sätt upplevt konsekvenserna av pandemin, inte minst studenterna.

– För de som studerar på högskola och universitet är den här perioden normalt något som präglar en stor del resten av livet. Det är en intensiv period, fylld av hårt arbete men också av glädje, fester och samhörighet med vänner och blivande kollegor. Mycket av det här har ryckts undan och jag förstår att det kan kännas tungt. Jag känner djup sympati och kan bara uppmana alla studenter att fortsätta hålla ut, ta ansvar och försöka att se ljuset i tunneln, säger Ole Petter Ottersen.

Frågan om campusförlagda examinationer väckte diskussion under hösten 2020. Universitetsledningen hade då tät kontakt med studentkårerna och enskilda studenter. Åtgärder infördes för att garantera en så säker och smittfri miljö som möjligt. Vad det bland annat har handlat om är att begränsa antalet studenter i lokalerna, se till att munskydd och handsprit finns tillgängliga, öka frekvensen när det gäller städning och i möjligaste mån förlägga examinationer till tider så att studenterna kan undvika att resa i rusningstrafik.

Dialog fortsätter

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg. Foto: Erik Flyg

– Jag upplever att studenterna generellt har en stor förståelse för att läget är problematiskt och utmanande. Det gäller att vi är lösningsinriktade och fortsätter att arbeta för att se till att KI:s utbildning håller den kvalitet som både studenter och samhälle har rätt att kräva, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.

– Vi är måna om att studenterna ska kunna få sin examen och komma ut i samhället med de viktiga professioner som de utbildats inom vilket är särskilt påtagligt i det här läget, säger hon.

Planering inför höstterminen 2021

– Vi hoppas förstås att vaccineringen gör att smittspridningen minskar i snabb takt och att vi i höst kan börja återgå till mer campusförlagd undervisning. Men vi måste utgå från flera scenarier, där även ett fortsatt fokus på distansundervisning ingår, säger Annika Östman Wernerson.

Hon framhåller alla de insatser och uppoffringar som studenter, lärare och andra medarbetare vid KI har gjort det senaste året.

Även rektor lyfter att pandemin har ställt stora krav på samhället, inte minst på högre utbildning.

– Samtidigt är det viktigt att göra vad vi kan för att fysisk distansering inte ska leda till social isolering. I den rådande situationen blir det viktigare än vanligt att vi ser, söker upp och bryr oss om varandra, till exempel tänker på att höra av oss till varandra, även om det måste ske på distans, säger Ole Petter Ottersen.