Publicerad: 2021-10-21 12:30 | Uppdaterad: 2021-10-21 12:41

Disputationer och licentiatseminarier – vad gäller framöver?

I och med att nationella restriktioner nu avvecklas blir det en successiv övergång från en tillfällig pandemisituation till ”det nya normala”, där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna från distansarbete och digitalisering tas till vara.

Från och med oktober 2021 finns följande alternativ för hur en disputation eller licentiatseminarium genomförs vid KI:

  1. Samtliga är på plats i lokalen
  2. En eller flera ledamöter i betygsnämnden och/eller opponenten deltar på distans via digitala verktyg (läs här vad det innebär).
  3. Det finns ett auditorium närvarande i lokalen men det finns även åhörare som tar del av disputationen på distans (läs här vad det innebär)
  4. En kombination av 2 och 3.  

Disputationer och licentiatseminarier under höstterminen 2021

Disputationer och licentiatseminarier som är planerade till höstterminen 2021 får genomföras enligt ursprunglig plan även om det eventuellt skulle gå emot några nya rutiner. Men de som så önskar får förstås göra förändringar, t.ex. att en opponent som var tänkt medverka på distans nu kan komma till KI. 

Under pandemin har det varit obligatoriskt att webbsända disputationen, men i och med att restriktionerna nu har lyfts gäller inte detta längre. Istället gäller frivillighet. De som redan har kommunicerat att disputationen webbsänds måste dock genomföra detta enligt ursprunglig plan.    

Förenklad rutin vid spikning av avhandling

Steget i spikningsrutinen som innebär att en lärarrepresentant skriver ”må spikas” på avhandlingarna har nu tagits bort. Detta steg har utgått under pandemin av smittskyddsskäl, men beslut har nu fattats att inte återinföra detta, utan att låta spikningsrutinen framöver vara enklare och mindre omständlig.

Uppdaterade webbsidor rörande disputation och licentiatseminarier

Mer om ”det nya normala” inom forskarutbildningen