Disputationer Disputation Ulrika Käck

2021-04-23 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6) alt. Zoom

Diagnosis of dog allergy in children: Molecular assessment and refined characterization

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 https://ki-se.zoom.us/j/67829283771?pwd=MldUTlpoSFVTcFo1QktnaDRxT3RaUT09

Opponent
Professor Philippe Eigenmann, Avdelning för Pediatrik, Gynekologi och Obstetrik, Universitetet i Geneve

Betygsnämnd
Docent Tobias Alfvén, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet
Professor Lennart Nilsson, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet
Professor Maria Jenmalm, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

Handledare
Jon Konradsen, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Gunnar Lilja, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Anna Undeman Asarnoj, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Marianne van Hage, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet

Kontakt

Ulrika Käck