Disputationer Disputation Robert Ivic

2022-02-11 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6) alt. Zoom

Serious conditions in patients presenting with non-specific chief complaints to the Emergency Medical Service (EMS)

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/69570295770

Opponent
Professor Christer Axelsson, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Betygsnämnd
Docent Mats Holmberg, Instutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Docent Åsa Muntlin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk epidemiologi, Uppsala Universitet
Professor Jan Jakobsson, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

Handledare
Docent Katarina Bohm, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
Docent Veronica Vicente, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
Professor Lisa Kurland, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
Professor Maaret Castrén, Emergency Medicine, Helsinki University, Finland

Kontakt

Robert Ivic