Skip to main content

Disputationer Disputation: Regina Winzer

2019-09-13 13:00
Annan Lokal "Ljung", Solnavägen 1E, Stockholm

Titel på avhandlingen: "Aspects of positive and negative mental health in young people, aged 16-29 years: measurements, determinants, and interventions".

Opponent

Professor Ulla Forinder, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv

Huvudhandledare

Lene Lindberg, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

Frank Lindblad, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Kimmo Sorjonen, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Betygsnämnd

Professor Johan Hallqvist, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Professor Per Tillgren, Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Docent Lydia Kwak, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Contact

Regina Winzer Anknuten till Forskning