Publicerad: 2018-10-25 12:58 | Uppdaterad: 2018-10-25 13:05

Disputation 9 nov 2018: Caroline Weibull

Den 9 november disputerar Caroline Weibull med sin avhandling "Survivorship in Hodgkin lymphoma: childbearing and treatment-related disease". Som opponent kommer professor James R. Cerhan från Mayo Clinic. Carolines handledare är Paul Dickman, Sandra Eloranta, Paul Lambert, Magnus Björkholm och Ingrid Glimelius.

Det övergripande syftet med Carolines avhandling var att undersöka och besvara frågor av relevans för människor som har överlevt Hodgkins lymfom (HL), en typ av blodcancer som uppkommer i lymfkörtlarna. Till skillnad från många andra cancertyper, är detta en sjukdom som inte bara drabbar äldre personer, utan även unga män och kvinnor. Runt 200 nya fall diagnosticeras varje år i Sverige, och även om HL är en ovanlig cancerform i stort, så är den i topp tre av cancer bland unga. Historiskt sett har överlevnaden i lymfom varit låg. Lyckligtvis har stora framsteg gjorts vad gäller både strål- och cytostatikabehandling under de senaste femtio åren, och idag botas över 90% av patienter under 65 år vid diagnos. Detta har resulterat i ett ökat antal unga människor som diagnosticerats med, behandlats för, och överlevt HL. Därför är frågor relaterade till livet efter cancer, såsom barnafödande och behandlingsrelaterad sjukdom, mer och mer aktuella.

Tid och plats: 09:00, 9 nov 2018 i Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna