Publicerad: 2018-02-19 13:44 | Uppdaterad: 2018-02-19 14:30

Disputation 9 mars 2018: Shuyang Yao

Fredagen den 9 mars försvarar Shuyang Yao sin avhandling "Genetic and environmental influences on eating disorders and associated adversities and comorbidities". Hennes opponent blir professor Ilona Koupil från Centre for Health Equity Studies vid Stockholms Universitet. Shuyangs handledare är Henrik Larsson, Cynthia Bulik och Ralf Kuja-Halkola.

Ätstörningar, inklusive anorexia nervosa (AN) och bulimia nervosa (BN), är allvarliga psykiska sjukdomar. Negativa sjukdomsutfall (inklusive självmord) och annan samtidig sjukdom har studerats i klinisk observation med olika stora studiegrupper, men vi saknar kunskap från stora epidemiologiska forskningsstudier. Dessutom vet vi väldigt lite om underliggande mekanismer för de observerade associationerna. Med utgångspunkt från svenska nationella forskningsregister syftar Shuyangs avhandling till att undersöka sambanden mellan ätstörningar och potentiella negativa utfall och övrig sjuklighet på befolkningsnivå och därmed fördjupa vår förståelse av mekanismerna med hjälp av genetiskt informativ studiedesign.

Tid och plats: 09:00, 9 mars 2018 i föreläsningssalen Farmakologi, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet, Solna