Publicerad: 2015-04-27 11:57 | Uppdaterad: 2015-04-27 12:06

Disputation 8 maj, 2015: Myeongjee Lee "Effects of Kinship and Timing in Familial Cancer"

Den 8 maj försvarar Myeongjee Lee sin avhandling "Effects of Kinship and Timing in Familial Cancer". Opponent är docent Karin Sundström från Institutionen för medicin och hennes handledare ärMarie Reilly, Kamila Czene och Paolo Rebora.

Familjehistoria av cancer är en av de viktigaste riskfaktorerna för att få cancer. Myeongjees avhandling undersöker i detalj effekten av familjehistoria av cancer med särskilt fokus på effekten av släktskap och tidsaspekter på cancerförekomst och prognos med hjälp av svenska befolkningsbaserade register.

Tid och plats: kl 9:00 den 8 maj 2015 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Solna Campus.