Publicerad: 2018-05-28 10:50 | Uppdaterad: 2018-05-28 10:55

Disputation 8 juni 2018: Fredrik Strand

Den 8 juni försvarar Fredrik Strand sin avhandling "Determinants of interval cancer and tumor size among breast cancer screening participants". Som opponent kommer Professor Emily Conant från Department of Radiology, University of Pennsylvania, U.S.A. Fredriks handledare är Kamila Czene, Keith Humphreys och Per Hall.

Fredriks avhandling innehåller fyra studier med fokus på olika aspekter av bröstcancerscreening och -upptäckt. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor, både i Sverige och globalt. I många höginkomstländer har mammografiscreening i ett par decennier framgångsrikt bidragit till minskad dödlighet. På senare tid har intresset ökat för att prova att ersätta dagens åldersbaserade system med ett riskbaserat system. I ett sådant system avgörs för varje individ ett lämpligt tidsintervall mellan screening-tillfällen och en lämplig radiologisk undersökningsmetod. För att göra detta krävs en bra modell för att individuellt avgöra risken för bröstcancer samt risken för fördröjd upptäckt. Studierna i avhandlingen har varit inriktade på att bidra till det sistnämnda. Mammografisk täthet är ett mått på hur mycket tät bröstvävnad som finns, och är en känd riskfaktor för fördröjd upptäckt. Målet med avhandlingen har varit att identifiera och förstå ytterligare riskfaktorer genom att fokusera på kvinnor med intervallcancer samt stora cancrar och jämföra dessa med screeningupptäckta respektive små cancrar. Intervallcancer är cancer som upptäcks efter en negativ screening i tidsintervallet fram till nästa screening. Mammografierna som datoranalyserades var de negativa, som alltså saknade påvisad tumör. Sammanfattningsvis har Fredrik identifierat nya riskfaktorer för fördröjd upptäckt av bröstcancer, vilka bör valideras i framtida studier där riskstratifierad screening testas.

Tid och plats: 09:00, 8 juni 2018 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna