Publicerad: 2016-03-17 13:14 | Uppdaterad: 2016-03-17 14:13

Disputation 8 april 8, 2016: Anna Johansson

Den 8 april försvarar Anna Johansson sin avhandling "Pregnancy and breast cancer: risk patterns, tumour characteristics and prognosis". Som opponent kommer Professor Giske Ursin från Oslo Universitet och hennes handledare är Mats Lambe, Paul Dickman och Sven Cnattingius.

Graviditetsnära bröstcancer omfattar vanligtvis tumörer som diagnosticerats under graviditet eller inom ett eller två år efter förlossning. Även om risken för bröstcancer i samband med graviditet är mycket låg, så tyder resultaten från flera studier på att dessa patienter har en sämre överlevnad än andra kvinnor diagnosticerade med bröstcancer i motsvarande ålder. Anna Johanssons avhandling syftar till att identifiera faktorer som kan förklara den förhöjda dödligheten, bland annat för att öka förståelsen för bakomliggande mekanismer rörande detektion och tumörbiologi.

Tid och plats: Kl 09:00, 8 april 2016 i föreläsningssalen Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Campus Solna