Publicerad: 2018-11-16 15:44 | Uppdaterad: 2018-11-16 15:50

Disputation 7 dec 2018: Haomin Yang

Den 7 dec försvarar Haomin Yang sin avhandling "Panorama of diseases associated with breast cancer". Professor Lars Holmberg från King’s College London och Uppsala Universitet kommer att vara hans opponent. Haomins handledare är Kamila Czene, Per Hall, Judith Brand och Wei He.

Haomins avhandling fokuserar på bröstcancer, som är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Förekomsten av bröstcancer har stadigt ökat under de senaste decennierna och kvinnor som överlevt sjukdomen riskerar att få andra sjukdomar som kan påverka tumörutveckling, prognos och behandling. Haomin har använt sig av svenska registerdata i kombination med data från studierna "Libro-1" och "Karolinska Mammography Project for Risk Prediction of Breast Cancer" (KARMA) för att studera andra sjukdomar som förknippas med bröstcancer hos kvinnor.

Tid och plats: 09:00, 7 dec 2018 i Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna