Publicerad: 2017-04-19 10:49 | Uppdaterad: 2017-04-19 11:46

Disputation 4 maj 2017: Daniela Mariosa

Torsdagen den 4 maj försvarar Daniela Mariosa sin avhandling "Metabolic disorders in the etiology of amyotrophic lateral sclerosis: an epidemiological approach". Som opponent kommer Professor Albert C. Ludolph från Department of Neurology vid University of Ulm. Hennes handledare har varit Fang Fang, Weimin Ye, Freya Kamel och Rino Bellocco.

Danielas avhandling omfattar ett antal studier med olika design och studiepopulationer där hon systematiskt undersökt relationer mellan metaboliska störningar och risk för ALS och också tittat på sjukdomsprogression. Studierna ökar den sammanlagda kunskapen om sambanden mellan metaboliska störningar och neurodegenerering i ALS. Artikel I och IV kan också ses som goda exempel på de unika möjligheterna som finns att använda de svenska nationella hälsoregistren kombinerat med modern analytisk metod för att öka förståelsen för komplexa sjukdomar.

Tid och plats: 09:00, 4 maj 2017 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna