Publicerad: 2016-08-16 12:55 | Uppdaterad: 2016-08-16 13:04

Disputation 31 aug, 2016: Zhiwei Liu

Den 31 aug försvarar Zhiwei Liu sin avhandling "Etiology and early detection of nasopharyngeal carcinoma: an epidemiological approach". Opponent är Professor Tai-hing Lam från Division of Community Medicine and Public Health Pratice, University of Hongkong. Hans handledare har varit Weimin Ye, Hans-Olov Adami, Ingemar Ernberg och Su-Mei Cao.

Zhiwei har studerat nasofarynxcancer (NPC), en ovanlig cancer i världen men som verkar vara endemisk i ett par områden, bl a södra Kina, sydöstra Asien och Nordafrika. De bakomliggande mekanismerna till denna anmärkningsvärda geografiska spridning är oklara. Syftet med denna avhandling är att studera sambanden mellan social miljö tidigt i livet, munhälsa och familjehistoria med risken för NPC och att använda en proteomikmetod för att identifiera biomarkörer som skulle kunna innebära en tidigare upptäckt.

Tid och plats: 09:00, 31 aug 2016 i föresläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Campus Solna