Publicerad: 2017-04-10 10:39 | Uppdaterad: 2017-04-10 11:22

Disputation 28 april 2017: Ruoqing Chen

Den 28 april försvarar Ruoqing Chen sin avhandling "Parental cancer and children’s well-being: understanding the potential role of psychological stress". Professor Corinna Bergelt från Department of Medical Psychology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf kommer att vara opponent. Hennes handledare är Fang Fang, Unnur Valdimarsdóttir, Katja Fall och Kamila Czene.

Det första syftet med Ruoqings avhandling var att undersöka ifall cancer hos föräldrarna har något samband med fysiska och psykiska hälsoproblem hos barnen med hjälp av data från svenska nationella register. Hon undersökte också hur påverkan av stress på barns hälsa genom att fokusera på hjärnans utveckling under barndomen. Hon undersökte vidare sambandet mellan biomarkörer för stress och hjärnans morfologi med hjälp av data från en holländsk populationsbaserad kohort. Ruoqing drar slutsatsen att cancer hos föräldrarna är associerat med en högre risk för negativa hälsoutfall, inklusive skador, psykisk sjukdom och sämre stresstålighet och fysisk kondition.

Tid och plats: 09:00, 28 april 2017 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna