Publicerad: 2016-05-02 12:56 | Uppdaterad: 2016-05-16 11:07

Disputation 27 mars 2015: Stephanie Bonn "Physical activity, body mass index and prostate cancer: studies of risk, progression and mortality"

Den 27 mars 2015 skall Stephanie Bonn försvara sin avhandling "Physical activity, body mass index and prostate cancer : studies of risk, progression and mortality". Opponent är Medicine Doktor Charles E. Matthews från the National Cancer Institute, USA, och hennes handledare är Katarina Bälter, Ylva Trolle Lagerros, Fredrik Wiklund och Henrik Grönberg.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar omkring 9000 män varje år. Överlevnaden är god och fler män dör av hjärt- och kärlsjukdomar än av sin prostatacancer. Vad som orsakar sjukdomen är ännu oklart, men forskning visar att ålder, etnicitet och ärftliga faktorer spelar stor roll. Senare års forskning tyder också på att livsstilsfaktorer är betydelsefulla för risken att drabbas av prostatacancer samt för överlevnaden efter diagnos. Stephanies avhandling har två huvudsyften; först att studera hur kroppsvikt, viktförändring och fysisk aktivitet är kopplat till sjukdomen. För det andra, att validera en ny webbenkät "Active Q" som mäter fysisk aktivitet.

Tid och plats: kl 9:00 den 27 mars 2015 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Solna Campus.